erialane õppimine ja salong

Irina Lavrinenko

Rahvusvahelise taseme meisterjuuksur
Rahvusvaheline sertifitseeritud kohtunik

Õppekeskuse kvaliteedi tagamise alused

Juuksuri töö on kliendile juuksuriteenuste osutamine, arvestades tema soove, vajadusi ja võimalusi.Juuksur töötab kollektiivis ja vastutab oma tehtud töö lõpptulemuse eest. Õppeprotsessi põhiosaks on klienditeenindamise oskuste ja teadmiste omandamine.

Juuksuri tööülesanneteks on peanaha ja juuste professionaalne hooldamine ja töötlemine, juuste lõikamine, värvimine ja blondeerimine, soengute ja püsilokkide tegemine, vuntside ja habeme lõikamine. Juuksur on kursis moetrendidega, nõustab klienti teenuste ja toodete valikul, soovitab kliendile juuksehooldusvahendeid. Õpilasi tutvustatakse tööseadusega ning õpitakse erialast eesti ja vene keelt. Juuksuri koolituse põhiülesandeks on ette valmistada õpilasi iseseisvaks tööks.

1. Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

1.1. Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest ning haridus- ja teadusministri 19.06.2015 määrusest nr 27 “ Täienduskoolituse standard”.

1.2. Õppekavas on järgmised andmed:

1) õppekava nimetus;

2) õppekavarühm ja koostamise alused;

3) eesmärk ja õpiväljundid;

4) sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused;

5) õppe maht, õppe ülesehitus ja maksumus;

6) õppeprotsessi kirjeldus, sh õppesisu, õppemeetodid ja -materjalid;

7) hindamine

8) õppekeskkond ja õppetöövahendid;

9) lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

10) koolitajate kvalifikatsioon;

1.3. Õppekava koostamisel lähtutakse sihtgruppide vajadustest ning iga koolitus peab olema praktilise suunitlusega.

1.4. Õppekava uuendamisel ja täiendamisel lähtub HetiTrans Koolituskeskus iluvaldkonnas toimuvatest uuendustest, arvestades õpilaste tagasidelehelt saadud infot. Kord aastas vaadeldakse õppekavad üle ja vajadusel uuendatakse.

2. Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

2.1. Koolitajad omavad erialast ning pedagoogilist haridust või aktiivselt tegutsevad õpetatavas valdkonnas.

2.2. Koolitajad täiendavad ennast osaledes regulaarselt juuste lõikamis- ja värvimis seminaarides, juuksurite rahvusvahelistes breefingutes ja konkurssides. Pidevalt jälgivad moetrende: OMC HAIRWORLD – LEADER IN COMPETITION • EDUCATION • FASHION.

2.3. Koolitajad esitavad HTKK-e juhatajale peale koolituse lõppu tagasiside koolitustulemuste ja parandusettepanekute kohta.

2.4. Pärast tagasisidelehtede saamist õpilaste poolt analüüsib HTKK-e juhtkond nii koolitustulemusi kui ka tagasisidelehtede sisu ning teeb parendusettepanekuid koolitajatele.

KOOLITAJAD

IRINA LAVRINENKO

Soengukunsti ajalugu, juuste värvimine,struktuuri kujundus, soengute modelleerimine,ergonoomika alused.

Haridus: Sankt-Peterburgskaya Gosudarstvennaja Akademija Fisitseskoi Kulturõ, Kehalise kasvatuse ja spordi õpetaja 1987.a.

Täienduskoolitus: Juuksuri töö, Teeninduskombinaat Junior 1978. Meister-modeljer, sertifitseeritud rahvusvaheline kohtunik.

Töökogemus: juuksurina alates 1978 aastast


JELENA VASSILJEVA

Erialane eesti keel

Haridus: Filoloog, Eesti keele ja kirjanduse õpetaja, Tartu Ülikool, 1987.a.

Täiendkoolitus: Koolipedagoogika, TPÜ.


SVETLANA MALININA

Pea pesemine ja massaaž, juuste lõikamine ning hooldus, vuntside ja habeme lõikamine, seadmed, töövahendid, salongi sisustus

Haridus: Keemik, Frunzenski Tehnikum, 1970.a.

Täiendkoolitus: Juuksuri kursused, Londa, Estel Professional. К

Töökogemus: juuksurina alates 2000 aastast.


TAMARA PAUMERE

Juukse anatoomia, juukse

professionaal ja ravivahendid, terviseõpetus.

Haridus: Raviarst, Tartu Riiklik Ülikool 1973a.

Täiendkoolitus: TPÜ Kutsepedagoogika 2003a.


VALENTINA BASSOVA

Ettevõtlus, asjaajamine, kutse eetika, psühholoogia sissejuhatus erialasse.

Haridus: Majanduse ja Juhtimise Instituut, ettevõtlus ja majandus.

Täiendkoolitus: TPÜ (huvihariduse pedagoog) 2002 a.1600t.

3. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

3.1. HTKK viib läbi koolitusi hea valgustusega peeglitega varustatud õppesalongis. Õpperuum on varustatud tänapäevase esitlustehnika ja tahvliga.

3.2. Õppematerjalid on saadaval paberkandjal või elektrooniliselt.

3.3. HTKK võimaldab kasutada õppeprotsessis vajalikke töövahendeid.

3.3.1. Osalejatele on koolituskeskuse poolt tagatud juuksuri töövahendid. Praktiliste harjutuste õppevahenditeks on kunstjuustega naiste ja meeste harjutuspead, lõikusmasinad, föönid, lokitangid ,sirgendajad, lõikuskäärid, fileerkäärid, kammid, soengurullid, keemilise loki töövahendite komplektid, juustevärvimise töövahendid.

3.3.2. Kõik õppevahendid ja seadmed vastavad kvaliteedilt ja tehnilistelt andmetelt tööohutuse ja hügieeni nõuetele.

3.4. Koolitusrühma suurus sõltub koolitusest, kuid eesmärgiks on siiski tagada individuaalne lähenemine kogu õppeprotsessi jooksul.

3.5. Õppetöö toimub salongis aadressil Tartu mnt. 28, Tallinn.

4. Täiendkoolituse kohta tagasiside kogumise kord

4.1. Peale koolituse lõpetamist täidab lõpetaja tagasisidelehte digitaalselt või paberkandjal. Juhtkond ja koolitajad vaatlevad ning analüüsivad saadut infot. Lähtudes sellest vajadusel toimub koolitusasutuse tegevuse kvaliteedi ülekorrastamine õppekavade uuendamisega ja/või õppekeskkonna parendamisega.

4.2 HTKK hoiab järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon ja isikukood. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse seadusele.

Tagasisideleht

Palun täitke koolituse tagasiside leht! Teie arvamus on meile oluline.

 

Jah
Ei
Mingil määral


Jah
Ei
Mingil määral


Jah
Ei
Mingil määral


Jah
Ei
Mingil määral


Jah
Ei
Mingil määralcaptcha

Salongi teenused

 • naiste juuksed
 • meeste juuksed
 • laste juuksed
 • maniküür
 • pediküür
 • ripsmed ja kulmud
 • massaž
 • kosmeetik

INFO JA REGISTREERIMINE: +372 56 59 566

Personal

 • Irina Lavrinenko

  Rahvusvahelise taseme meisterjuuksur

 • Antonina Zhivilova

  Administraator

 • Ilona Frolova

  Juuksur

 • Olga Kruusimaa

  Juuksur

 • Irina Polkina

  Juuksur

 • Aljona Danilova

  Juuksur

 • Zoja Ovsjannikova

  Massaaž

Kontaktid

Irina Lavrinenko stuudio

Telefon: +372 56 59 566

Aadress: Narva mnt 2, Tallinn

E-mail: irina@studiolavrinenko.eu